Najważniejsze instytucje w gminie

Budynek Urzędu Gminy w GrabicyUrząd Gminy w Grabicy

Grabica 66
97-306 Grabica
pow.piotrkowski
e-mail: urzadgminy@grabica.pl
www.gminagrabica.pl


Nr konta: 81 8973 0003 0090 0090 0068 0006
Wpłaty z tytułu: zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadiów, darowizn

Nr konta: 22 8973 0003 0090 0090 0068 0001
Wpłaty z tytułu: podatków, opłat skarbowych i innych pobieranych przez Urząd

Telefony do Urzędu Gminy
Centrala:(44) 616-11-25
Sekretariat:(44) 616-11-88 tel/fax

Urząd Pocztowy w Grabicy
Grabica 70
97-306 Grabica
pow.piotrkowski
tel.(44) 645-17-44

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Grabicy
Grabica 72
97-306 Grabica
pow.piotrkowski
tel.(44) 648-09-38 lub 648-09-39

Komisariat Policji w Grabicy
Grabica 85
97-306 Grabica
pow.piotrkowski
tel.(44) 616-11-77

Gminny Ośrodek Zdrowia w Grabicy
Grabica 55
97-306 Grabica
pow.piotrkowski
tel.782-766-543

Centrum Edukacji i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kamocin
97-306 Grabica
pow.piotrkowski
tel.(44) 616-19-34

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabicy
Grabica
97-306 Grabica
pow.piotrkowski
tel.(44) 616-11-25 w.36


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Grabica Dziennik Ustaw RP Monitor Polski - Dziennik Urzędowy RP