Zamknij
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Informacje rolnicze     |     Wiadomości     |     Kursy walut     |     Sport     |     Giełda     |     Lotto     |     IMiGW     |     

Rolnictwo

 
Gmina Grabica jest gminą typowo rolniczą - charakteryzuje się wysoką produkcją trzody chlewnej. Użytki rolne wraz z gruntami zabudowanymi zajmują powierzchnie 11.049 ha tj. 86,8% ogólnej powierzchni gminy. Gmina Grabica posiada korzystne warunki glebowe. Przeważają grunty IV klasy.

Struktura jakości gleb przedstawia się nastepująco:

 • klasa I - nie występuje
 • klasa II - 5,0 ha - 0,1 %
 • klasa III - 2.766 ha - 26,0 %
 • klasa IV - 3.938 ha - 37,0 %
 • klasa V - 2.858 ha - 26,9 %
 • klasa VI - 1.059 ha - 10,0 %
Współczynnik klas bonitacyjnych gleb dla gminy wynosi 0,66, natomiast wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP): jakość gleb, rzeźba terenu, stosunki wodne oraz warunki klimatyczne - jest dla gminy korzystny i wynosi 68,70.

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych na terenie gminy przedstawia się następująco:

Ogółem: 11.749,63 ha w tym:

 • użytki rolne - 10.573,08 ha
 • grunty orne - 9.399,10 ha
 • sady - 117,90 ha
 • użytki zielone - 1.032,17 ha
 • lasy i grunty leśne - 650,42 ha
 • pozostałe grunty - 526,13 ha
W Gminie Grabica znajdują się 1234 gospodarstwa rolne. średnia wielkość 1 gospodarstwa rolnego wynosi 9,87 ha gruntów w tym 8,91 ha użytków rolnych.

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:

Gospodarstw ogółem: - 1234 - 100 % w tym:

 • do 1 ha - 161 - 13 %
 • 1 - 5 ha - 327 - 26,5 %
 • 5 - 10 ha - 396 - 32,1 %
 • 10 - 15 ha - 220 - 17,8 %
 • 15 ha i więcej - 130 - 10,6 %
Użytkowanie gruntów w indywidualnych gospodarstwach rolnych wynosi ogółem 11.750 ha tj. 92,3 %, w tym użytki rolne stanowią 10.573 ha ( 95,7 % ).
Wysoki poziom produkcji zwierzęcej w gminie ( zwłaszcza trzody chlewnej ), ukształtował strukturę zasiewów jako zbożowo-pastewną.Dominującą uprawę stanowią zboża (86 % ).

Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów przedstawia się następująco:

Powierzchnia zasiewów ogółem: - 8.915 ha - 100 % w tym:

 • zboża - 7.663 ha - 86,0 %
 • ziemniaki - 435 ha - 4,9 %
 • rośliny przemysłowe - 14 ha - 0,2 %
 • rośliny pastewne - 307 ha - 3,4 %
 • pozostałe - 496 ha - 5,5 %
Na podstawie danych spisu rolnego 2002 r. na terenie gminy szacunkowe ilości pogłowia zwierząt gospodarskich wynosiły:

 

 • bydło - 3.344 szt.
- w tym krowy - 2.047 szt.
- w przel. na 100 ha U.R. - 30 szt.
 • trzoda chlewna
- 59.881 szt.
- w tym lochy - 2.742 szt.
- w przel. na 100 ha U.R. - 542 szt.
 • konie - 89 szt.
 • drób - 30.151 szt.
Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych na 100 ha użytków rolnych wynosiła 111 szt. Występuje dobre wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki i maszyny rolnicze.
Na podstawie danych spisu rolnego 2002 r. w posiadaniu rolników znajdowało się m.in.:
 • ciągników - 1.113 szt.
 • samochodów ciężarowych - 214 szt.
 • kombajnów zbożowych - 137 szt.
 • kombajnów ziemniaczanych - 44 szt.
Około 3/4 obszaru gminy leży w dorzeczu rzeki Grabi, która jest dopływem Widawki a następnie Warty. Przez obszar gminy z północy na południe przebiega dział wodny Wisły i Odry. Na terenie gminy początek biorą rzeki:
- rzeka Grabia;
- rzeka Brzezia;
- rzeka Wierzejka;
oraz przepływa rzeka Mała Widawka.
Sieć rzeczną uzupełniają liczne rowy melioracyjne, o łącznej długości 156 km. Gmina posiada grunty niemal w całości zmeliorowane, zaspokojenie potrzeb melioracyjnych wynosi 95 %. Powierzchnia zmeliorowana użytków rolnych obejmuje łącznie 7.013 ha gruntów, w tym 6.644 ha gruntów ornych i 369 ha użytków zielonych. Na terenie gminy znajdują się zbiorniki wodne po wyrobiskach surowców mineralnych ( gliny ) a także zbiorniki budowane w celu hodowli ryb np. Dziwle o pow. ok. 10 ha i zbiornik retencyjny w Grabicy o pow. 0,9 ha oraz wiele innych prywatnych stawów rybnych o pow. 1 - 3 ha.
W gminie nie ma zagrożenia powodziowego dla ludzi i obiektów budowlanych. Występują jedynie lokalne podtopienia użytków zielonych w dolinie rzeki Grabi na powierzchni ok. 150 ha.
 • Fundusze Europejskie
 • Program regionalny
 • Unia Europejska
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • RSO
 • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
 • Geoportal Województwa Łódzkiego
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel.: 44 616 11 25, email: urzadgminy@grabica.pl, http://www.gminagrabica.pl
NIP: 771-17-33-841, Regon: 590647865
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij