foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Informacje rolnicze     |     Wiadomości     |     Kursy walut     |     Sport     |     Giełda     |     Lotto     |     IMiGW     |     

Aktualności

 
2017-07-11

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY GRABICA

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Grabica z dnia 28 czerwca 2017 roku Wójt Gminy Krzysztof Kuliński otrzymał jednogłośne absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016.

Na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Gminy Grabica zakończono szczegółową procedurę sprawozdawczą z wykonania budżetu za rok 2016. Radni, w wyznaczonym ustawowo czasie zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Grabica za rok 2016 oraz z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczą tego sprawozdania. W trakcie XXIV sesji Rady Gminy Grabica radni jednogłośnie podjęli uchwałę zatwierdzającą to sprawozdanie,  a następnie, kolejną uchwałą, udzielili absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016, potwierdzając tym samym prawidłowość działań finansowych Wójta Gminy Grabica w roku ubiegłym.

Budżet Gminy Grabica na ro 2016 został uchwalony w wysokości 19 311 620 zł po stronie dochodów i 19 467 340 zł po stronie wydatków. Po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku plan budżetu ukształtował się w wysokości 25 777 059 zł poi stronie dochodów i 28 357 129 zł po stronie wydatków. Dochody budżetu zostały wykonane w 98,9% planu a stan zaawansowania wydatków wyniósł 90,7% planu. Stan zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego wyniósł 705 954 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabica-Lubanów- Wola Kamocka oraz na termomodernizację budynku dworu w Szydłowie.

Rok 2016 był dla gminy Grabica okresem nowych inwestycji i prac projektowych związanych z budowami zaplanowanymi na rok 2017. Jednym z najważniejszych zadań zrealizowanych w 2016 roku była termomodernizacja i remont dworu w Szydłowie. Na potrzeby ogrzewania budynku wykonano pierwszą na terenie gminy Grabica instalację zasilaną dwoma gruntowymi pompami ciepła. Zakończono współfinansowane bezzwrotną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rewaloryzacje parków:  zabytkowego parku w Szydłowie oraz parku w Grabicy. Rozpoczęto również prace związane z przebudową i termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Kamocinie i Krzepczowie, zakończono drugi etap przebudowy drogi gminnej Krzepczów-Kamocinek  oraz przebudowę drogi Majków Mały-Polesie. W wyniku odrębnych procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę budowy kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie, wykonawcę projektu Gminnego Centrum Kultury w Grabicy. W 2016 roku ukończono budowę garaży komunalnych oraz parkingu publicznego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Piotrków Tryb.- Łask z drogą gminną Grabica- Lubonia.

Gmina Grabica w 2016 roku przekazała dotację celową dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę dróg powiatowych: nr 2930E Głuchów-Lubanów i nr 2931E Górki Duże-Rusociny. Udzielono pomocy rzeczowej Komendzie Policji polegającej na wykonaniu ogrodzenia i utwardzenia terenu wokół siedziby Posterunku Policji w Grabicy.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego doposażono świetlice wiejskie, wyremontowano i doposażono strażnice OSP, ustawiono nowe wiaty przystankowe w miejscowościach Twardosławice, Cisowa, Lutosławice Rządowe, Władysławów, Brzoza. Ponadto część środków przeznaczono na wytyczenie i utwardzenie dróg gminnych, zakup sprzętu sportowego i wymianę lamp oświetlenia ulicznego.

Miłym akcentem na zakończenie sesji było pokazanie radnym i wszystkim osobom zainteresowanym wykonanych zadań i bieżących inwestycji na żywo, w terenie. Dzięki takiej formule prezentacji radni z poszczególnych okręgów wyborczych mogli dokładnie zapoznać się ze stanem działań prowadzonych na terenie całej Gminy Grabica.

 
  • Fundusze Europejskie
  • Program regionalny
  • Unia Europejska
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • RSO
  •  Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
  • Geoportal Województwa Łódzkiego
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel.: 44 616 11 25, email: urzadgminy@grabica.pl, http://www.gminagrabica.pl
NIP: 771-17-33-841, Regon: 590647865
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij