Zapraszamy do Grabicy

Z przyjemnością udostępniamy Państwu oficjalną witrynę Gminy Grabica.
Przybliży ona odwiedzającym - historię, współczesność i dorobek naszej społeczności oraz zapozna z możliwosciami inwestowania w Gminie Grabica.
Pragniemy podejmować nowe inicjatywy oraz kontakty gospodarcze, prowadzące w rezultacie do inwestowania na naszym terenie.
Nasza mała Ojczyzna jest trwale wpisana w krajobraz powiatu piotrkowskiego i województwa łódzkiego charakteryzującego się gospodarnością i rzetelnością w działaniu.
W ofercie przedstawiamy Państwu podstawowe wiadomości o Gminie Grabica, jak również szczegółowe wskazania lokalizacyjne.
Jesteśmy otwarci i szczerzy, myślący kategoriami ekonomicznymi, przychylnie nastawieni do wszelkich inicjatyw na płaszczyźnie gospodarczo-społecznej.
Potencjalni inwestorzy w każdej sytuacji mogą liczyć na poparcie tutejszych władz i korzystne warunki współpracy.

Wójt Gminy Grabica
mgr inż. Krzysztof Kuliński

W ZWIĄZKU Z PRZYSTĄPIENIEM DO SPORZĄDZENIA
"STRATEGII ROZWOJU GMINY GRABICA NA LATA 2015 - 2022",
WÓJT GMINY GRABICA ZAPRASZA DO WYPEŁNIENIA ANONIMOWEJ ANKIETY.AKTUALNOŚCI

02-03-2015
W niedzielę 1 marca 2015 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Grabica w Okręgu Wyborczym Nr 4. Zgłoszonych zostało 3 kandydatów: Stanisław Maciaszczyk, Małgorzata Pełka i Kamil Kubiak.

02-03-2015
W czwartek 26 lutego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

02-03-2015
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szydłowie, reprezentujący gminę Grabica w eliminacjach powiatowych i rejonowych w szachach po raz kolejny mają powody do dumy.

26-02-2015
PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski informuje, że w związku z przeprowadzanymi pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii dla nw. miejscowości:

25-02-2015
Od 20 sierpnia 2014 roku GDDKiA powołując się na art.10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych chce przekazać na rzecz Gminy Grabica biegnący przez jej teren 16-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 12. Droga ta stanowi dogodne i najkrótsze połączenie Piotrkowa Trybunalskiego z Łaskiem, co klasyfikuje ją jako drogę wojewódzką.

25-02-2015
Uczennice Szkoły Podstawowej im. H Sienkiewicza w Woli Kamockiej w ostatnim czasie mogą pochwalić się sporymi sukcesami sportowymi. Pierwszym okazało się zwycięstwo w eliminacjach powiatowych w mini piłce ręcznej dziewcząt.

Zbliżający się koniec karnawału jest okazją do przypomnienia miejscowych obrzędów ludowych. W gminie Grabica tradycję ostatkową podtrzymuje przede wszystkim młodzież ze wsi Boryszów. We wtorek, jak co roku,  w trzynastoosobowym składzie w barwnych strojach z turoniem i diabłem na czele już od wczesnych godzin rannych, odwiedzali lokalne gospodarstwa.

10 lutego 2015 roku jubileusz 100-lecia urodzin obchodził mieszkaniec miejscowości Żądło Pan Julian Ramus. Tradycyjna pieśń śpiewana przy takich okazjach została naturalnie zmodyfikowana ze stu na niecodzienne dwieście lat. Pan Julian w tym dniu przyjął najszczersze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności od najbliższej rodziny.

W związku z konkursem Nr POKL/I/9.1.1/ST/15 ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina Grabica złożyła wniosek o doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w prowadzonych przez siebie szkołach. W ramach projektu planowany jest zakup niezbędnych mebli i wyposażenia do pomieszczeń, z których korzystają dzieci. Głównym celem inwestycji jest zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych jak również sprzętu audiowizualnego, kserokopiarek, notebooka z oprogramowaniem.

31 stycznia był kolejnym dniem zabaw karnawałowych organizowanych dla dzieci z terenu gminy Grabica. Tym razem z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego „Poziomka” w Grabicy wraz ze swoimi wychowawczyniami, wspomagane aktywną pomocą rodziców przygotowały specjalny program artystyczny połączony z tradycyjnym dorocznym Balem Przedszkolaka.

W dniach od 02 do 13 lutego Gminna Biblioteka Publiczna w Grabicy jak co roku w okresie ferii zimowych przygotowała atrakcyjny program dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Dla strażaków OSP z terenu Gminy Grabica początek roku upłynie pod znakiem walnych zebrań sprawozdawczych. Głównym celem takiego zebrania jest rzetelna ocena działalności stowarzyszenia w minionym roku.

Dzień Babci i Dzień Dziadka należą do najmilszych i najsympatyczniejszych dat w naszym kalendarzu. Nie trzeba przypominać o roli jaką dziadkowie i babcie spełniają w życiu naszych najmłodszych, oni wiedzą to najlepiej.

Od 20 stycznia 2015 r. w szkołach działających na terenie Gminy Grabica prowadzone są nieodpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla wszystkich chętnych z terenu naszej gminy. Osoby zainteresowane rekreacją, sportem bądź zajęciami typu fitness mogą kontaktować się z instruktorami-trenerami poprzez sekretariaty szkół prowadzących zajęcia. Szczegóły dotyczące rodzaju zajęć można jeszcze konsultować bezpośrednio z instruktorami.

Od stycznia b.r. mieszkańcy Gminy Grabica mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. W każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00 w pokoju nr 16 budynku Urzędu Gminy czeka na Państwa Radca Prawny. Po szczegółowej analizie przedstawionej sprawy, prawnik wyraźnie powie jakie są możliwe scenariusze działania i który z nich jest najlepszy. Przekaże także informację jakie są szanse na korzystne zakończenie Państwa sprawy.

Już po raz czternasty Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Szydłowie gościło uczestników Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 16 stycznia 2015 r. odbyło się przesłuchanie ok. 400 uczestników konkursu.

Początek nowego roku to najlepszy czas na prezentację planów i zadań do wykonania na nadchodzący rok. Nie wyłamując się z ogólnie przyjętego kanonu postaraliśmy się dokonać krótkiej analizy planów budżetowych  w Gminie Grabica.

Kolejny rok z rzędu w okresie Bożego Narodzenia zespół wokalny „Grabiczanie” prezentuje mieszkańcom gminy repertuar kolęd i pastorałek. Obok klasycznych opracowań powszechnie znanych utworów kolędowych „Grabiczanie” przygotowali tym razem kilka, wydaje się troszeczkę zapomnianych ale równie pięknych pastorałek w aranżacji przygotowanej specjalnie dla zespołu.

W piątek 2 stycznia 2015 r. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zorganizował dla swoich członków i podopiecznych z Koła w Grabicy doroczne spotkanie opłatkowe. Po mszy św. w intencji kombatantów odprawionej w kaplicy p.w. Św. Piotra i Pawła w Grabicy zaproszeni goście spotkali się w budynku urzędu gminy na tradycyjnym poczęstunku. Wspólnie spędzony czas był okazją do wspomnień, wzruszeń i wzajemnego składania sobie serdecznych życzeń

30 grudnia 2014 w Urzędzie Gminy w Grabicy odbyła się III sesja Rady Gminy Grabica. Radni  podjęli uchwały m.in. w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2015, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica na lata 2015-2018, w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Grabica do składu Rady Społecznej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. Funkcję tą objęła Pani Emilia Zając. Uchwalono również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz przyjęto plany pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na rok 2015.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Grabica cieszyły się pierwsze Dni Otwarte siłowni Młodzieżowego Klubu Sportowego “Olimpix” w Kamocinie. Spotkanie zorganizowano w związku z dotacją, jaką otrzymało stowarzyszenie Nasza Ziemia Piotrkowska - Grabica, a które w całości zostało przeznaczone na zakup sprzętu sportowego.

Spotkania opłatkowe są doskonałą okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku.

Przedstawienia teatralne o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia stały się już elementem lokalnej tradycji i długo wyczekiwaną atrakcją dla najmłodszych Podobnie jak w latach poprzednich 05 grudnia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grabicy zorganizowała Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z Punktu Przedszkolnego „Poziomka” w Grabicy.

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Grabica na kadencję 2014 – 2018 zwołano na poniedziałek 1 grudnia. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego oraz zaświadczenie o wyborze na wójta gminy. Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny Zenon Remisz. Nowi radni, których obecnie jest 14 złożyli ślubowanie. W związku z wyborem na wójta gminy mandat radnego Krzysztofa Kulińskiego wygasł a o tym, kto zajmie jego miejsce w Radzie Gminy zadecydują mieszkańcy w wyborach uzupełniających.ARCHIWUM ...


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Grabica Dziennik Ustaw RP Monitor Polski - Dziennik Urzędowy RP