Zapraszamy do Grabicy

Z przyjemnością udostępniamy Państwu witrynę internetową Gminy Grabica.
Przybliży ona odwiedzającym - historię, współczesność i dorobek naszej społeczności oraz zapozna z możliwosciami inwestowania w Gminie Grabica.
Pragniemy podejmować nowe inicjatywy oraz kontakty gospodarcze, prowadzące w rezultacie do inwestowania na naszym terenie.
Nasza mała Ojczyzna jest trwale wpisana w krajobraz powiatu piotrkowskiego i województwa łódzkiego charakteryzującego się gospodarnością i rzetelnością w działaniu.
W ofercie przedstawiamy Państwu podstawowe wiadomości o Gminie Grabica, jak również szczegółowe wskazania lokalizacyjne.
Jesteśmy otwarci i szczerzy, myślący kategoriami ekonomicznymi, przychylnie nastawieni do wszelkich inicjatyw na płaszczyźnie gospodarczo-społecznej.
Potencjalni inwestorzy w każdej sytuacji mogą liczyć na poparcie tutejszych władz i korzystne warunki współpracy.

Wójt Gminy Grabica
mgr inż. Krzysztof KulińskiAKTUALNOŚCI

25-08-2015
Tradycyjnie już przedostatnia niedziela sierpnia stanowi dobrą okazję do spotkań w gronie rodzinnym i wspólnej rozrywki dla mieszkańców gminy Grabica.
W tym dniu jest bowiem organizowany doroczny festyn rodzinny w miejscowości Żeronie. Uroczystość ta zbiega się w czasie ze świętem patronki miejscowej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. W ostatnią niedzielę 23 sierpnia na placu przykościelnym zgromadziło się ponad tysiąc osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz gminy Grabica, Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, księża z diecezji łódzkiej.

25-08-2015
Gmina Grabica zakończyła trzy ważne inwestycje związane z przebudową dróg. Prace budowlane obejmowały wykonanie podbudowy tłuczniowej, nawierzchni bitumicznej oraz robót wykończeniowych na odcinkach dróg gminnych: Żeronie - Kociołki, Krzepczów – Kamocinek i Cisowa – Praca. Łącznie położono ok 4573m.b. nowych asfaltów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  ponad 1.558 tys. złotych z czego 146 tys. zł przeznaczone na jedną z dróg, uzyskano dofinansowanie z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Łodzi.

24-08-2015
W dniach od 03 do 14 sierpnia 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grabicy w ramach „Wakacji w bibliotece” przygotowała atrakcyjny program. Celem działania było zapewnienie czynnego wypoczynku dla dzieci  oraz rozwijanie czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców gminy.

20-08-2015
Gmina Grabica przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Planu jest podyktowane m.in. uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej, opracowaniem potrzeb rozwojowych gminy Grabica w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 oraz jest niezbędne w celu pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zamierzenia inwestycyjne gminy i społeczności lokalnej w zakresie ekologicznych źródeł energii w perspektywie lat 2014 - 2020.

21-07-2015
19 lipca w niedzielę na stadionie sportowym w Szydłowie strażacy z miejscowej jednostki OSP gościli uczestników i widzów kolejnej edycji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. W rywalizacji w tym roku brało udział 17 drużyn męskich zgłoszonych przez jednostki OSP z całego terenu gminy Grabica. Młodzieżowe drużyny pożarnicze reprezentowane były przez zespół dziewcząt i 5 młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców.

13-07-2015
Dnia 12 lipca odbyły się uroczystości związane z obchodami 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubanowie.Jubileusz rozpoczęła zbiórka pododdziałów, następnie odbyła się msza święta. Po mszy nastąpiło oficjalne powitanie gości i otwarcie obchodów przez Prezesa OSP Lubanów druha Stanisława Strzeleckiego. Z rysem historycznym jednostki zapoznał przybyłych Druh Jan Jabłoński.

13-07-2015
W dniach 3-5 lipca 2015 roku odbył się XXIII Ogólnopolski Festiwal Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie. Do konkursu zgłosiło się 48 zespołów z całej Polski, łącznie 800 osób. Jednym z uczestników Festiwalu był zespół Grabiczanie.

06-07-2015
W sobotę 27 czerwca odbył się I Ekologiczno-Historyczny Rajd Rowerowy po ziemi grabickiej. Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Grabica „Nasza Ziemia Piotrkowska – Grabica". Chętnych do udziału w rajdzie było około 80 osób, w większości mieszkańców Gminy Grabica.

26-06-2015
Po dwóch latach obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zdążyliśmy się już przyzwyczaić do obowiązku i nauczyć segregować śmieci. Aby zapoznać najmłodszych, a także przypomnieć starszym o zasadach i korzyściach płynących z działań proekologicznych w gminie Grabica zorganizowano kampanię edukacyjna skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Hasłem przewodnim akcji była popularyzacja segregacji odpadów i szeroko rozumianych postaw proekologicznych.

25-06-2015
Informujemy, że dzień 28 czerwca br. jest dniem otwartych drzwi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bełchatowie. Schronisko to jest miejscem do którego trafiają bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Grabica.

24-06-2015
W poniedziałek 22 czerwca Szkoła Podstawowa im w. Witosa w Szydłowie już po raz trzeci gościła uczestników  Międzyszkolnego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Grabica. W tym roku konkurs był rozgrywany w dwóch kategoriach: klas czwartych i klas piątych, szóstoklasiści wystąpili jednak poza konkursem w pokazie tanecznym. W konkursie wzięły udział 33 pary taneczne reprezentujące wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Grabica. Młodzi adepci sztuki tanecznej prezentowali zarówno tańce tradycyjne jak i latynoamerykańskie. Głównymi kryteriami oceny były poczucie rytmu oraz płynność i gracja ruchów.

24-06-2015
13 czerwca  2015 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem ”Zdrowo i sportowo”.
Dzieci, rodzice, cała kadra i zaproszeni goście  bawili się wspólnie przy pięknej pogodzie. Na festyn przybyło również wielu absolwentów placówki. Wszyscy mieli okazję uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach sportowych: przenoszenie woreczków, rzut obręczą, żonglerka, konkurs celności, przeciąganie liny, skok wzwyż, quiz sportowy. Rozegrano mecze międzyklasowe w piłkę nożną i ręczną.

10-06-2015
Informuję, że kierownictwo  ARiMR podjęło decyzję o wydłużeniu godzin pracy biur powiatowych celem składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

10-06-2015
W dniach 22-31 maja 2015 roku szkoła Bostanbaşı Mah. Çiftlik Cad. w tureckiej  Malatya gościła nauczycieli i uczniów z Polski, Włoch, Litwy, Węgier i Chorwacji. Było to już niestety ostatnie spotkanie w ramach projektu Comenius "Let Europe's Rhythm Beat in the Same Heart".
W gronie gości znaleźli się nauczyciele Gimnazjum im Marii Konopnickiej w Szydłowie: p. Dyrektor Bożena Palus, p. Sylwia Bernacka (koordynator projektu), p. Iwona Retka oraz uczennice klasy IIIa: Patrycja Grzędowska, Magdalena Pokora i Patrycja Okruszek.

09-06-2015
Informujemy, iż spotkanie informacyjne dotyczące Konkursu  na Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Powiatu Piotrkowskiego odbędzie się w dniu 12 czerwca br. o godzinie 15.00 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33.

02-06-2015
Ostatni tydzień maja w gminie Grabica upłynął pod znakiem strzelectwa sportowego. W czwartek 28 maja na strzelnicy sportowej w Grabicy spotkali się radni z terenu gminy na zawodach strzeleckich o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Grabica.


ARCHIWUM ...


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Grabica Dziennik Ustaw RP Monitor Polski - Dziennik Urzędowy RP