Zapraszamy do Grabicy

Z przyjemnością udostępniamy Państwu oficjalną witrynę Gminy Grabica.
Przybliży ona odwiedzającym - historię, współczesność i dorobek naszej społeczności oraz zapozna z możliwosciami inwestowania w Gminie Grabica.
Pragniemy podejmować nowe inicjatywy oraz kontakty gospodarcze, prowadzące w rezultacie do inwestowania na naszym terenie.
Nasza mała Ojczyzna jest trwale wpisana w krajobraz powiatu piotrkowskiego i województwa łódzkiego charakteryzującego się gospodarnością i rzetelnością w działaniu.
W ofercie przedstawiamy Państwu podstawowe wiadomości o Gminie Grabica, jak również szczegółowe wskazania lokalizacyjne.
Jesteśmy otwarci i szczerzy, myślący kategoriami ekonomicznymi, przychylnie nastawieni do wszelkich inicjatyw na płaszczyźnie gospodarczo-społecznej.
Potencjalni inwestorzy w każdej sytuacji mogą liczyć na poparcie tutejszych władz i korzystne warunki współpracy.

Wójt Gminy Grabica
mgr inż. Krzysztof Kuliński

AKTUALNOŚCI

Od 20 stycznia 2015 r. w szkołach działających na terenie Gminy Grabica prowadzone są nieodpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla wszystkich chętnych z terenu naszej gminy. Osoby zainteresowane rekreacją, sportem bądź zajęciami typu fitness mogą kontaktować się z instruktorami-trenerami poprzez sekretariaty szkół prowadzących zajęcia. Szczegóły dotyczące rodzaju zajęć można jeszcze konsultować bezpośrednio z instruktorami.
Od stycznia b.r. mieszkańcy Gminy Grabica mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. W każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00 w pokoju nr 16 budynku Urzędu Gminy czeka na Państwa Radca Prawny. Po szczegółowej analizie przedstawionej sprawy, prawnik wyraźnie powie jakie są możliwe scenariusze działania i który z nich jest najlepszy. Przekaże także informację jakie są szanse na korzystne zakończenie Państwa sprawy.
Już po raz czternasty Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Szydłowie gościło uczestników Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 16 stycznia 2015 r. odbyło się przesłuchanie ok. 400 uczestników konkursu.
Początek nowego roku to najlepszy czas na prezentację planów i zadań do wykonania na nadchodzący rok. Nie wyłamując się z ogólnie przyjętego kanonu postaraliśmy się dokonać krótkiej analizy planów budżetowych  w Gminie Grabica.
Kolejny rok z rzędu w okresie Bożego Narodzenia zespół wokalny „Grabiczanie” prezentuje mieszkańcom gminy repertuar kolęd i pastorałek. Obok klasycznych opracowań powszechnie znanych utworów kolędowych „Grabiczanie” przygotowali tym razem kilka, wydaje się troszeczkę zapomnianych ale równie pięknych pastorałek w aranżacji przygotowanej specjalnie dla zespołu.
W piątek 2 stycznia 2015 r. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zorganizował dla swoich członków i podopiecznych z Koła w Grabicy doroczne spotkanie opłatkowe. Po mszy św. w intencji kombatantów odprawionej w kaplicy p.w. Św. Piotra i Pawła w Grabicy zaproszeni goście spotkali się w budynku urzędu gminy na tradycyjnym poczęstunku. Wspólnie spędzony czas był okazją do wspomnień, wzruszeń i wzajemnego składania sobie serdecznych życzeń
30 grudnia 2014 w Urzędzie Gminy w Grabicy odbyła się III sesja Rady Gminy Grabica. Radni  podjęli uchwały m.in. w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2015, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica na lata 2015-2018, w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Grabica do składu Rady Społecznej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. Funkcję tą objęła Pani Emilia Zając. Uchwalono również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz przyjęto plany pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na rok 2015.
Dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Grabica cieszyły się pierwsze Dni Otwarte siłowni Młodzieżowego Klubu Sportowego “Olimpix” w Kamocinie. Spotkanie zorganizowano w związku z dotacją, jaką otrzymało stowarzyszenie Nasza Ziemia Piotrkowska - Grabica, a które w całości zostało przeznaczone na zakup sprzętu sportowego.
Spotkania opłatkowe są doskonałą okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku.
Przedstawienia teatralne o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia stały się już elementem lokalnej tradycji i długo wyczekiwaną atrakcją dla najmłodszych Podobnie jak w latach poprzednich 05 grudnia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grabicy zorganizowała Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z Punktu Przedszkolnego „Poziomka” w Grabicy.
Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Grabica na kadencję 2014 – 2018 zwołano na poniedziałek 1 grudnia. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego oraz zaświadczenie o wyborze na wójta gminy. Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny Zenon Remisz. Nowi radni, których obecnie jest 14 złożyli ślubowanie. W związku z wyborem na wójta gminy mandat radnego Krzysztofa Kulińskiego wygasł a o tym, kto zajmie jego miejsce w Radzie Gminy zadecydują mieszkańcy w wyborach uzupełniających.ARCHIWUM ...


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Grabica Dziennik Ustaw RP Monitor Polski - Dziennik Urzędowy RP