Zapraszamy do Grabicy

Z przyjemnością udostępniamy Państwu oficjalną witrynę Gminy Grabica.
Przybliży ona odwiedzającym - historię, współczesność i dorobek naszej społeczności oraz zapozna z możliwosciami inwestowania w Gminie Grabica.
Pragniemy podejmować nowe inicjatywy oraz kontakty gospodarcze, prowadzące w rezultacie do inwestowania na naszym terenie.
Nasza mała Ojczyzna jest trwale wpisana w krajobraz powiatu piotrkowskiego i województwa łódzkiego charakteryzującego się gospodarnością i rzetelnością w działaniu.
W ofercie przedstawiamy Państwu podstawowe wiadomości o Gminie Grabica, jak również szczegółowe wskazania lokalizacyjne.
Jesteśmy otwarci i szczerzy, myślący kategoriami ekonomicznymi, przychylnie nastawieni do wszelkich inicjatyw na płaszczyźnie gospodarczo-społecznej.
Potencjalni inwestorzy w każdej sytuacji mogą liczyć na poparcie tutejszych władz i korzystne warunki współpracy.

Wójt Gminy Grabica
inż. Edwarda Wójcik

 

AKTUALNOŚCI

Kategoria: Aktualności
Autor: D.Boberek

Zbliżający się koniec karnawału jest okazją do przypomnienia miejscowej tradycji ludowych ostatków. W Gminie Grabica tradycję tą pielęgnuje młodzież ze wsi Boryszów, która corocznie w trzynastoosobowym składzie już od wczesnych godzin rannych w barwnych strojach, z turoniem i diabłem na czele odwiedza lokalne domostwa i instytucje.

Kategoria: Aktualności
Autor: D.Boberek

W okresie od września do grudnia 2013 roku w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie odbywały się bezpłatne warsztaty taneczne przeznaczone dla wszystkich chętnych z terenu Gminy Grabica. Akcja miała na celu poprawę sprawności ruchowej, popularyzację aktywnego stylu życia, oraz wspólną integrację mieszkańców regionu. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu pn. „Organizacja warsztatów nauki tańca i imprezy andrzejkowej na terenie Gminy Grabica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Autor: D.Boberek

Gmina Grabica wzbogaciła się o dwa nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze marki Mercedes Atego AT1629AF zakupione dla tutejszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W sobotę 30 listopada 2013 na placu OSP w Lubanowie odbył się uroczysty apel w celu przekazania samochodów jednostkom OSP w Grabicy i Lubanowie.

Autor: D.Boberek

W roku 2013 przypada jubileusz dziesięciolecia istnienia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Grabica. Z tej okazji w dniu 30 listopada w Sali OSP w Lubanowie orkiestra zagrała uroczysty koncert.ARCHIWUM ...


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Grabica Dziennik Ustaw RP Monitor Polski - Dziennik Urzędowy RP